Sekretesspolicy

POLICY FÖR SKYDD AV KONSUMENTERS PERSONUPPGIFTER

 1. INTRODUKTION

Vi på Bel Nordic AB och andra bolag inom Bel-koncernen (”Vi” eller ”Bel”) strävar efter att  på bästa sätt uppfylla våra konsumenters förväntningar och skapa så starka relationer till dem som möjligt och behöver därför ofta samla in personuppgifter på olika sätt. Våra konsumenter måste kunna känna sig förvissade om att Bel är mycket noggranna med att säkerställa att alla personuppgifter som lämnas till något bolag inom vår koncern skyddas och behandlas i enlighet med gällande lagar och regler. Mot bakgrund av detta har Bel antagit denna policy för behandling av konsumenters personuppgifter, i syfte att säkerställa full transparens och säkerhet i samband med Vår behandling av personuppgifter.

Med ”personuppgifter” avses all insamlad information som rör en individ och som gör det möjligt för oss att identifiera våra konsumenter, antingen direkt eller indirekt.

Med ”behandling” avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, såsom exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och ändring.

Innan du lämnar ut personuppgifter till oss rekommenderar vi att du läser igenom denna policy.

 1. 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

BEL NORDIC AB (org. nr 556108-8732, adress Box 1172, 251 11 Helsingborg) är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter som sker i samband med att du besöker någon av våra hemsidor angivna under avsnitt 3, kommunicerar med oss och använder våra tjänster. Information om hur du kommer i kontakt med oss finns under avsnitt 12.

 • Legitimitet:
  Uppgifterna samlas in för specifika, tydliga och legitima syften; behandlingen kommer inte att omfatta känsliga uppgifter(ex. etniskt ursprung, politiska, filosofiska eller religiösa åsikter, fackligt medlemskap, hälsa eller sexliv, kriminell bakgrund eller säkerhetsåtgärder).
 • Relevans:
  De insamlade uppgifterna ska vara lämpliga, relevanta och stå i rimlig proportion till det syfte för vilket de samlas in.
 • Riktighet:
  Uppgifterna ska vara riktiga, fullständiga och, vid behov, aktuella.
 • Transparens:
  Vid insamlingen av dina personuppgifter kommer du att få all relevant information rörande insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter, särskilt vad gäller syftet med insamlingen och mottagarna av dessa uppgifter.
 • Lagring:
  Uppgifterna sparas under en tidsperiod som inte överskrider den tid som krävs för att uppfylla syftena med insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter.
 • Samtycke:

Den berörda personen måste ha gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

 • Sekretess & säkerhet:

Vi säkerställer att alla insamlade personuppgifter hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att vidta rimliga tekniska åtgärder

 1. OMFATTNING

Denna policy gäller:

 • all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för våra relationer till våra konsumenter;
 • all behandling av personuppgifter som sker genom att du använder någon av våra tjänster; och
 • alla personuppgifter som samlas in via våra webbplatser
 1. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vilka personuppgifter som Bel behandlar beror på vilken relation Bel har till dig och i vilket sammanhang under avsnitt 6 nedan vi behandlar dina personuppgifter. Nedan är en lista på sådana personuppgifter om dig och/eller din familj som vi kan komma att efterfråga och behandla:.

 • Identifikationsnamn t.ex. Användarnamn, efternamn, förnamn
 • Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress
 • Geografisk plats t.e.x. Land eller stad, (web app 100YTLC.COM i 2021)
 • Ljudfiler laddade upp av dig, till exempel skratt (web app100YTLC.COM i 2021)
 • anslutnings- och navigationsdata (IP address, cookies, etc.).
 • Information som du fyller i i samband med kontaktformulär om din familj, såsom antal personer i hushållet, ålder på dina barn m.m, meddelanden och dina konsumtionsvanor när det gäller våra produkter

I den mån Bel behandlar personuppgifter om barn under 16 år har vi en skyldighet att inhämta vårdnadshavares samtycke. Vårdnadshavare kan när som helst be att få tillgång till personuppgifter som rör deras barn och be att dessa uppgifter ändras eller tas bort från vår kunddatabas genom att kontakta vår kundtjänst i enlighet med avsnitt 12 nedan.

 1. MEDEL OCH TIDPUNKT FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan samlas in och behandlas med följande medel och vid följande tidpunkter:

 • När du kontaktar vår kundtjänst [via e-mail, brev, telefon, facebook, instagram eller vår webbplats] (med till exempel frågor och klagomål)
 • När du deltar i marknadsföringsaktiviteter eller interagerar med oss genom exempelvis tävlingar, spel och nyhetsbrev [via e-mail, brev, telefon eller vår webbplats eller facebook]
 1. SYFTE MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bel samlar in och behandlar personuppgifter för följande syften:

 • För att kunna uppfylla dina behov och önskemål i egenskap av konsument
 • För att få en ökad förståelse för våra konsumenters behov och önskemål, för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och verksamhet.
 • För att du som konsument ska kunna ladda ner rabattkuponger till våra produkter
 • Att vi ska kunna skicka information, nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden till dig från [oss eller någon av] våra samarbetspartners.
 • För att utveckla, förbättra och göra din användning av våra webbplatser säkrare (bland annat med avseende på bläddring och datasäkerhet)
 • För att följa lokal lagstiftning
 • Dela ditt skratt och hantera ditt deltagande på Webapp 100YTLC.COM baserat på ditt samtycke
 • Hantera din registrering och delta i tävlingar
 • Hantera, om tillämpligt, sändningen av de vinnande priserna baserat på ditt godkännande av anmälningsreglerna;
 • För att säkra och förbättra din användning av webbsidor, webbappen (navigering, datasäkerhet …) baserat på våra legitima intressen och / eller ditt samtycke, om tillämpligt;
 • För statistiska ändamål med aggregerade och / eller anonyma uppgifter baserat på vårt legitima intresse

Utöver ovan angivna syften kan Bel komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Rättslig grund för Bels behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke.

 1. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I vissa fall kommer Bel att behöva lämna ut dina personuppgifter till interna och externa mottagare.

Bel kan komma att lämna ut personuppgifter till personer som arbetar med IT-tjänster och marknadsföringstjänster för vår räkning. [Bel kan även komma att lämna ut personuppgifter till externa mottagare som behandlar personuppgifterna för vår räkning, såsom IT-leverantörer och samarbetspartners vara värd för våra servrar, redaktörer och medarbetare.

I synnerhet 2021 – som en del av förvaltningen av vår webbapp 100YTLC.COM kommer vi att vara skyldiga att internt överföra dina “personuppgifter” till auktoriserad personal i avdelningarna som ansvarar för åtkomst och behandling av dessa uppgifter, särskilt : – IT-avdelning – Kundservice – Marknadsavdelning – Juridisk avdelning

Bel kan även behöva lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag eller begäran från myndigheter; (b) tillvarata våra juridiska intressen; eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Vi delar aldrig dina personuppgifter med andra företag i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke.

 1. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

I samband med serviceavtal som BEL SA ingått kan mottagarna av dina personuppgifter vara placerade utomlands, inklusive utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i länder där dataskyddslagstiftningen skiljer sig från den som är tillämplig inom EES.

All överföring av data utanför EES är föremål för lämpliga avtalsenliga och andra garantier i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

 1. SÄKERHET

Bel vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter integår förlorade, förstörs, missbrukas eller lämnas ut obehörigen.

För detta ändamål genomför Bel-gruppen relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder, med hänsyn till dataens natur och de risker som är förknippade med behandlingen för att bibehålla säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter.

Dessa åtgärder kan särskilt innefatta metoder som begränsad åtkomst till personuppgifter för Bel Group-anställda, avtalsgarantier i händelse av en extern tjänsteleverantör, genomförande av konsekvensbedömningar av sekretess, regelbunden granskning av metoder och procedurer på Bel Groups fysiska och / eller informationssystem. logiska säkerhetsåtgärder (säker åtkomst, autentiseringsprocess, säkerhetskopior, antivirusprogram, brandväggar etc.).

 1. COOKIES

Vad är en cookie?

Cookies är data som placeras på dina datorer eller mobila enheter. De kan särskiljas genom sina unika identifierare som är kopplade till dina datorer eller telefoner. De låter dig inte ha en dålig konsumentupplevelse på dina favoritsidor eftersom de kommer ihåg dina handlingar och preferenser. Därför behöver du inte ange dina navigationsinställningar varje gång du använder webbplatsen, till exempel plats, typsnitt eller språk.

Dessa cookies är data som lagras i RAM-minnet på din dator. Vi kan inte identifiera dig med hjälp av dessa cookies, däremot lagrar de information om din användning av vår webbplats eller om din dator (bland annat vilka sidor du har besökt, vid vilket datum och vilken tidpunkt) som vi kan läsa vid senare besök.

Syftet med att samla in uppgifter med hjälp av cookies är att identifiera dig när du vill ansluta till dina personliga sidor och för att minnas din koppling till webbplatsen.

Hur använder vi dem och vad använder vi dem till

Här är en tabell som sammanfattar de olika typerna av cookies som vi kan använda för webbplatserna: bel-Nordic.com, Leerdammer.dk, www.100YTLC.com. För optimal användning av webbplatsen, för att först se lämpligt innehåll och dra nytta av en bättre bild av webbplatsen, uppmuntrar vi dig att förstå hur dessa cookies används och syftar till att ge dig en bättre kvalitetstjänst.

Nödvändiga kakor för drift av webbplatsen Analytiska cookies
Dessa är nödvändiga för att plattformen ska fungera ordentligt. De är utformade för att tillgodose behoven hos viktiga tjänster som säker anslutning och definiera sekretesspreferenser. Du kan tillåta eller blockera dessa cookies direkt i din webbläsare, men i det senare fallet kanske du inte kan använda plattformen i sin helhet.

 

Lista över cookies:

¬_Funktionell: Låter oss veta om funktionella cookies på webbplatsen är godkända eller inte av användaren

Lagring: 365 dagar

 


Speciellt för webbappen www.100YTLC.COM (aktiv 2021) _cfuid: Låter oss placera din IP-plats på din skrattkarta korrekt. Om du inte vill att vi ska aktivera denna cookie, går du inte med på att dela ditt skratt genom att ge oss rätten att använda ditt skratt och / eller profilbild och / eller användarnamn. Genom att inte acceptera denna cookie kommer ditt skratt inte att finnas på kortet. Lagring: 365 dagar

Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på sidan. De visar också var kunden har kommit till webbplatsen från. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du besökte vår webbplats.

Lista över cookies:

_Prestanda: Låter oss veta om analyscookies på webbplatsen är godkända av användaren eller inte.

Lagring: 365 dagar

_utm: Detta är en av de fyra viktigaste cookies som ställts in av Google Analytics-tjänsten, vilket gör det möjligt för webbplatsägare att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. Denna cookie identifierar källan till trafik till webbplatsen – så att Google Analytics kan berätta för webbplatsägare var besökare kom från när de kom till webbplatsen. Cookien har en livslängd på 6 månader och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

Lagring: 365 dagar

 

Du kan stänga av lagringen av cookies på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar på följande sätt:

 • Om du använder webbläsaren Internet Explorer (Microsoft): Välj Verktyg och sedan Internetalternativ och klicka på fliken Sekretess. Välj sedan Avancerat under Inställningar. Välj om du vill blockera cookies från första och tredje part.
 • Om du använder Firefox: Klicka på menyknappen och välj Inställningar och sedan Sekretess. Välj ”Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken”. Avmarkera sedan rutan ”Tillåt att webbplatser lagrar kakor” för att blockera alla cookies. Klicka på OK.
 • Om du använder Chrome: Klicka på Mer och sedan Inställningar och välj Visa avancerade inställningar. Under Sekretess klickar du på Innehållsinställningar och sedan på ”Alla cookies och webbplatsdata” och väljer dina inställningar.
 • Om du använder andra versioner av webbläsare än de som anges här: se hjälpfilerna eller bruksanvisningen.
 1. BELS LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än den tid som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Eftersom lagringsbehovet kan variera beroende på det specifika syftet kan lagringsperioden för personuppgifter också variera. Kriterierna som används för att bestämma kvarhållningsperioden är särskilt följande:

 • förekomsten av en rättslig skyldighet att lagra uppgifterna under en viss period
 • ett administrativt intresse av att lagra dina personuppgifter
 • att det finns ett avtal mellan dig och BEL NORDIC AB;
 • tidsfrister för tillämpliga lagbestämmelser. Som eksempel anvendes følgende opbevaringsperioder af BEL NORDIC AB:

 

 • när du begär kontakt med kommunikationsavdelningen eller konsumenttjänsten:

– dina uppgifter lagras av den relevanta avdelningen i din begäran under den tid som krävs för att svara på dig;

 • beroende på din begäran och innehållet i våra utbyten kan de insamlade uppgifterna användas för andra ändamål, såsom att hantera ett klagomål om kvaliteten på våra produkter, i vilket fall de kommer att lagras i tre år.
 • när du deltar i Webapp 100YTLC.COM (aktiv 2021):

– dina personuppgifter lagras under hela deltagandet och efter stängning under den tid som krävs för att behandla tvister och anspråk i enlighet med reglerna för deltagande. Den kommer sedan att raderas eller anonymiseras för statistiska ändamål.

 1. DINA RÄTTIGHETER

ÅTERKALLELSE, ÅTKOMST OCH ÄNDRING

I enlighet med tillämpliga regler har du rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter samt, i den mån det är relevant, rätten att begära radering, rätten att motsätta sig behandlingen av dina uppgifter av en legitim anledning och för att uppnå sin begränsning eller korrekthet.

När du utövar dina rättigheter behandlas dina personuppgifter i syfte att hantera din förfrågan (efternamn, förnamn, kopia av identitetshandling, begäranens art, svaret ges). Dessa uppgifter lagras under en period av ett år eller sex år, beroende på vilken rätt som utövas, med undantag för kopian av identitetskortet, som alltid lagras i ett år.

Begäran om återkallelse, åtkomst och ändring görs till kundtjänst

via e-post: [email protected] eller [email protected]

Via brev:

Bel Nordic AB

Box 1172

SE-251 11 Helsingborg

Om det finns rimligt tvivel om sökandens identitet kan bevis på identitet krävas.

RÄTTELSE, RADERING, INVÄNDNING OCH BEGRÄNSNING

Om personuppgifterna som Bel behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem raderade eller rättade. Du har även rätt att begära begränsning av den behandling Bel utför genom att kontakta Bel. Du kan exempelvis begära begränsning av behandlingen om du anser att de personuppgifter Bel behandlar om dig inte är korrekta eller om du anser att Bel inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen.

Du har också alltid rätt att tacka nej till marknadsföringsmeddelanden. Varje marknadsföringsmeddelande som vi skickar till dig innehåller en länk du kan använda om du önskar avanmäla dig från ytterligare marknadsföringsutskick.

RÄTT ATT TA DEL AV UPPGIFTERNA

Om du vill ha mer information om hur Bel behandlar dina personuppgifter, ändamålet med behandlingen eller vilka personuppgifter Bel behandlar om dig kan du begära att få ta del av del av sådan information.

Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som bel behandlar om dig.

En sådan begäran ska ske skriftligen till den adress eller den mailadress som anges ovan i detta avsnitt 12, vara egenhändigt underteckna och innehålla uppgifter om ditt namn, din adress, telefonnummer och mailadress. Om din begäran sker i elektronisk form har du rätt att få informationen i elektronisk format.

RÄTT ATT KLAGA

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att behandla dina personuppgifter på bästa sätt. Om du ändå anser att Bel behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig till oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vi kommer att behandla alla förfrågningar på bästa möjliga sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER FRÅN TREDJE PART

På vissa av våra webbplatser kan du ges möjlighet att skicka en länk till en sida på en webbplats tillhörande Bel till tredje part. I sådana fall behöver vi samla in din och tredje parts e-postadresser.

Alla e-postadresser som samlas in för sådana syften kommer endast att användas i det syftet och raderas omedelbart efteråt.

 1. UPPDATERINGAR

Denna policy kan komma att ändras då och då och vi rekommenderar därför att du läser igenom den regelbundet.

2020.11.24